Vous nous rencontrer à


En remplissant et en soumettant ce formulaire, vous acceptez le traitement de vos informations personnelles afin de répondre à votre demande ci-jointe conformément à notre Politique de traitement des données personnelles.

Photos du produit Télécharger

Visualisation 3D Télécharger

Logo à télécharger

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Mai 13
2020

VR pro tebe – zážitek z virtuální reality dostupný každému z pohodlí domova

Praha, 13. 5. 2020 – Adrop.cz, jeden z nejúspěšnějších česko-slovenských portálů na zážitky uvádí na trh ve spolupráci s Vrgineers a Quanti zařízení, které umožňuje zažít virtuální realitu v každé domácnosti.

Řešení VR pro tebe je balíček obsahující VR brýle OculusQuest se speciálním zařízením, ve kterém jsou předinstalované ty nejoblíbenější hry ve virtuální realitě. S použitím OculusQuest je řešení velmi snadné a bez nutnosti složitých nastavení připravené k okamžitému použití. VR brýle obsahují vestavěné snímače, které převedou všechny pohyby do VR a také ovladače OculusTouch, díky kterým působí gesta ve VR intuitivně a realisticky. Díky speciálnímu zařízení, vyvinutému společností VRgineers ve spolupráci s Quanti, je možné sdílet vše, co se odehrává ve VR brýlích, se všemi ostatními v místnosti. Stačí zařízení propojit do TV přes standardní HDMI kabel.

Celé zařízení váží přibližně dva kilogramy. Je dlouhé necelých 23 centimetrů a konstruktéři jej integrovali do malé počítačové skříně s žebrováním, které funguje jako pasivní chladič. Kompletní rozměry jsou následující: 228 mm x 187 mm a 61,5 mm (délka x šířka x výška).

Hlavní důraz byl kladen na co největší jednoduchost. „Je to první VR, které není dělané pro nás geeky, kteří rádi strávíme minuty, nebo i hodiny nastavováním. Tady je to jiné: nemusíte nic konfigurovat a od první až do poslední minuty si společně s dalšími lidmi užíváte virtuální realitu. Je to vlastně novodobá herní konzole, » říká Marek Polčák, CEO společnosti VRgineers, která tento přístroj vyvinula.

Zážitek z virtuální reality pro celou rodinu

Hlavním cílem pro uvedení tohoto produktu bylo nabídnout alternativu k domácí zábavě v období omezené možnosti pohybu a zároveň rozšířit povědomí o virtuální realitě, na kterou většina lidí stále pohlíží jako na zábavu pouze pro technologické nadšence. Je to dáno především tím, že se jedná o nové a relativně drahé médium, které vyžaduje odlišnou instalaci a nastavení než například mobilní telefon či počítač. „Chceme, aby se lidé mohli bavit a odreagovat i v této nelehké době. Přišli na jiné myšlenky a mohli je sdílet se svými blízkými v bezpečí domova i na dálku. Děláme tak virtuální realitu dostupnější,” říká Rostislav Peníška ze zážitkového portálu Adrop a dodává: „Jsme přesvědčeni, že sdílení je důležitou součástí virtuální reality a tak chceme do hry co nejvíce zapojit i ty, kteří brýle na hlavě zrovna nemají. Díky našemu balíčku tak dokážeme z jednoho zařízení udělat zábavu pro celou rodinu.”

Skvělý zážitek značka plug& play

Technologii pro zážitek z virtuální reality vyvinuli čeští Vrgineers ve spolupráci s vývojovou společností Quanti. „Jedním z našich cílů bylo odstranit problémy spojené s nastavením VR technologie a přinést zákazníkům skvělý zážitek, který bude tzv. plug&play – tedy fungující okamžitě po zapojení,” říká Marek Polčák, CEO společnosti VRgineers, která se zabývá vývojem profesionálních brýlí pro virtuální realitu s vysokým rozlišením a širokým pozorovacím úhlem, využívaných v automobilovém průmyslu, architektuře, průmyslovém designu a školení, stejně tak jako v armádách po celém světě. „Díky naší kouzelné krabičce zapojené do elektřiny a propojené HDMI kabelem s vaší  televizí se pak můžete jednoduše o zážitek podělit s ostatními. Stačí nasadit OculusQuest na hlavu a hrajete – třeba populární Beat Saber, který v připravené nabídce nesmí chybět.”

„Věříme, že ve virtuální realitě je budoucnost. Naší snahou je zpřístupňovat nové technologie lidem v co nejsrozumitelnější formě tak, aby byly snadno využitelné. Doplnění celého balíčku o zařízení fungující jako jednoduchý rozcestník usnadní přístup k technologii všem generacím,” říká Václav Podlipný, šéf české softwarové a hardwarové firmy Quanti, která má bohatou zkušenost s vývojem softwaru na zakázku.

Řešení VR pro tebe bude možné zapůjčit exkluzivně na portále Adrop za 1.990 Kč/ den, případně 2.990 Kč/ 2 dny. Více informací o produktu s možností objednání najdete na portále www.adrop.cz/VR.

Kontakt pro média:

Bc. Zuzana Novotná

InsightCom. s.r.o.
PR & komunikace

+420 773 068 497

zuzana.novotna@insightcom.cz

www.insightpr.cz

Mar 30
2020

XTAL headset from VRgineers wins Red Dot for outstanding design quality

Prague/Los Angeles, March 26, 2020 – The Red Dot Jury has made its decision: XTAL VR headset emerged victorious from the Red Dot Award: Product Design 2020 and won a Red Dot for its good design quality. This means that VRgineers in cooperation with Jakub Stedina design studio is one of the winners in the world’s most renowned design competition. 

Triangle grid as the main motif

For more than 60 years, the Red Dot Award has been providing a platform for designers and companies to assess good design for their outstanding products.  

XTAL is a complex device that connects several areas – electronics, ergonomics, construction, algorithms or optics. It is possible that they mediate immersion, that is, credibility. XTAL brings virtual reality which is much closer to the real world. “It is like magic because XTAL headset brings truly crystal clear view and the challenge for us was how to translate what you can see inside to the design of the product,” said Marek Polčák, CEO and co-founder of VRgineers and continue: “We tried to create design focusing on maximum simplicity with a crystal motif.”

“During the designing process, we decided to use the triangle grid as the main motif. The reason was simple – triangles are the core of computer graphics as well as virtual reality and for us represent crystal structure,” said Jakub Stedina, a designer from Stedina Design Studio. 

The name XTAL also refers to the appearance of glasses that resemble a crystal. There was also a simple language explanation behind the idea: Crystal glasses could be called XTAL, like Christmas being shortened to Xmas.

You can see a short video on our youtube channel.

In search of good design and innovation

In its origins, the Red Dot Award: Product Design has been finding the year’s best products since 1955. From fashion to consumer electronics, vehicles, medical technology and furniture – manufacturers and designers can submit their industrial products in 49 categories at present.

“The winners of the Red Dot Award have proved that they have created excellent products worthy of winning an award. The products won over the jury not only through their aesthetic, but also thanks to their incomparable functionality. With their designs, the award winners are setting new standards in their industry. I wish to congratulate them most sincerely on their success,” said Professor Dr. Peter Zec, founder, and CEO of Red Dot.

A detailed evaluation of the products entered

The Red Dot Award: Product Design offers designers and manufacturers from all over the world a platform for assessing their products. In 2020, designers and companies from 60 countries entered more than 6,500 products in the competition. The international jury comprises experienced experts from different disciplines and has been convening for around 65 years in order to select the year’s best designs. The adjudication process lasts several days and is based on two essential criteria: The jurors test all of the entries in order to assess not just the aesthetic but also the materials selected, the level of craftsmanship, the surface structure, ergonomics, and functionality.

XTAL in exhibitions, online and in the yearbook

On 22 June 2020, XTAL will be added to the exhibition “Design on Stage” in the Red Dot Design Museum Essen, where all of the award-winning products will be on the show. The museum will thus be a hot spot for best-in-class industrial design. From that date, the winning product from VRgineers will also be presented in the online exhibition on the Red Dot website. The Red Dot 2020/2021 Yearbook is released in July 2020.

For more information about VRgineers, please visit  https://vrgineers.com. Images, press releases, and company executive bios are available at https://vrgineers.com/media

About VRgineers

VRgineers, Inc. is a virtual reality engineering company developing and manufacturing cutting-edge enterprise-grade VR gear for professionals. Its new generation high-resolution VR headset platform is used by clients in the automotive, architecture, industrial design, and training sectors, enabling them to transform their work using VR technology. The company is headquartered in Prague with a U.S. office in Los Angeles.

Mar 30
2020

VR brýle XTAL získaly prestižní Red Dot Award za design

Praha / Los Angeles, 26. března 2020 – Porota Red Dot se rozhodla: brýle pro virtuální realitu XTAL se staly vítězem letošního ocenění Red Dot Award: Product Design 2020. Společnost VRgineers ve spolupráci s designovým studiem Jakuba Stediny tak nově patří mezi vítěze v nejznámější designérské soutěži na světě.

Trojúhelníková mřížka jako hlavní prvek designu

Již více než 60 let je cena Red Dot Award platformou pro designéry a společnosti, které vytváří originální produkty.

XTAL je komplexní zařízení, které spojuje několik oblastí – elektroniku, ergonomii, konstrukci, algoritmy či optiku. Jejich hlavním úkolem je zprostředkovat imerzi, tedy uvěřitelnost. XTAL přináší virtuální realitu, která je mnohem blíže skutečné realitě. „Je to jako kouzlo, protože XTAL přináší tak křišťálově ostrý obraz, že pro nás bylo velkou výzvou přenést to, co vidíte uvnitř brýlí do designu produktu,“ říká Marek Polčák, CEO a spoluzakladatel společnosti VRgineers.

„Během procesu navrhování designu jsme se rozhodli použít jako hlavní motiv trojúhelníkovou mřížku. Důvod byl jednoduchý – trojúhelníky jsou jádrem počítačové grafiky i virtuální reality a symbolizují krystalicky čistou a kvalitní strukturu, “ říká Jakub Stedina, designér ateliéru Stedina Design..

Také samotný název XTAL má úzkou vazbu na krystal. Za pojmenováním byla jednoduchá slovní hříčka – Crystal můžeme zkráceně označit za XTAL, jako se často Vánoce v anglicky mluvících zemích zkracují z Christmas na Xmas.

Krátké video najdete na našem Youtube kanále.

Hledá se kvalitní design a inovace

Ocenění Red Dot Award: Product Design je od svého vzniku v roce 1955 oslavou nejlepších designů produktů. Od módy po spotřební elektroniku, auta, zdravotnickou techniku či​ nábytek – výrobci a designéři dnes mohou nominovat své průmyslové výrobky do 49 kategorií.

„Vítězové Red Dot Award se zasloužili o to, že vytvořili vynikající produkty, které nadchly porotu nejen díky své estetické stránce, ale také díky své funkčnosti. Ocenění vítězové svým designem nastavují nové standardy ve svém oboru. Rád bych jim upřímně poblahopřál k jejich úspěchu, “ říká Peter Zec, zakladatel a generální ředitel Red Dot.

Jak probíhá hodnocení přihlášených produktů

Cena Red Dot: Product Design nabízí návrhářům a výrobcům z celého světa platformu pro porovnání svých produktů. V roce 2020 se do soutěže přihlásili designéři a společnosti ze 60 zemí s více než 6 500 produkty. Mezinárodní porota byla složená ze zkušených mezioborových odborníků, kteří na základě 65 leté zkušenosti vybrali nejlepší návrhy. Proces posuzování trvá několik dní a je založen na několika základních pilířích: porotci prověřují všechny přihlášky, aby posoudili výrobky nejen po estetické stránce, ale i z pohledu použitých materiálů, úrovně zpracování, struktury povrchu, ergonomie a funkčnosti. 

XTAL na výstavách, v onlinu i legendární ročence

22. června 2020 bude XTAL instalován na výstavě „Design on Stage“ v muzeu Red Dot Design Museum Essen, kde budou vystaveny všechny oceněné produkty. Muzeum se tak stane nejvyhledávanějším místem průmyslového designu. Ve stejnou dobu bude také vítězný produkt od VRgineers představen prostřednictvím online výstavy na webu Red Dot. Ročenka Red Dot 2020/2021 která vychází v červenci 2020.

O VRgineers

VRgineers, Inc. je společnost zabývající se vývojem v oblasti virtuální reality, která vyvíjí a vyrábí špičkové zařízení VR pro profesionální použití. Brýle XTAL s vysokým rozlišením a širokým pozorovacím úhlem jsou dnes využívány klienty v automobilovém průmyslu, architektuře, průmyslovém designu a školení, stejně tak jako v vojenských armádních organizací po celém světě, což jim umožňuje transformovat jejich práci pomocí technologie VR. Společnost má centrálu v Praze a Los Angeles.

Další informace o VRgineers naleznete na https://vrgineers.com. Tiskové materiály jsou ke stažení na adrese: https://vrgineers.com/media.

Jan 10
2020

VRGINEERS DÉVOILE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU CASQUE VR PROFESSIONNEL XTAL DOTÉ DE LA MEILLEURE RÉSOLUTION DE L’INDUSTRIE

– Le nouveau casque VR offre une résolution 8K imbattable et une implémentation de câble VirtualLink unique –

– Stand CES nº 21959 –

CES 2020, LAS VEGAS, 7 janvier 2020VRgineers, les développeurs de XTAL, le casque VR professionnel le plus avancé de l’industrie, présentent aujourd’hui la dernière génération du casque VR professionnel XTAL.Déjà utilisée par le département de la Défense des États-Unis, les principaux simulateurs d’avions nationaux et les principaux constructeurs automobiles mondiaux, cette dernière version du casque XTAL intègre la meilleure résolution 8K de l’industrie combinée à un ensemble unique de nouvelles caractéristiques qui en font le casque VR professionnel le plus avancé actuellement disponible.Ce dernier offre une lisibilité optimisée pour les GPU les plus puissants du monde tels que la Quadro RTX 8000 de NVIDIA.

« Nos clients utilisent les dernières technologies de pointe, et attendent donc le meilleur de leurs solutions de réalité virtuelle », a déclaré Marek Polčák, PDG et co-fondateur de VRgineers.« Cette demande implique donc de développer des solutions optimisées pour les dernières cartes NVIDIA RTX avec VirtualLink intégré.La dernière génération de casque VR XTAL est la seule solution aujourd’hui qui répond à ces besoins grâce à une résolution 8K ».

Il y a deux ans, VRgineers a présenté le casque original XTAL, conçu spécifiquement pour les besoins des concepteurs professionnels, des ingénieurs, des pilotes, des médecins ou des formateurs qui exigent une qualité et une précision d’image supérieures, un large champ de vision, une intégration facile et une sécurité des données optimale.Que les utilisateurs souhaitent concevoir, créer, prototyper, enseigner ou former virtuellement, le casque XTAL offre la qualité visuelle nécessaire pour les tâches les plus exigeantes.

Le casque VRgineers XTAL va maintenant encore plus loin en introduisant un ensemble de technologies de pointe :

 • des écrans LCD haute densité avec une résolution 8K imbattable ;
 • des capacités de rendu renforcées ;
 • un module complémentaire de réalité mixte et de réalité augmentée ;
 • des lentilles améliorées avec un champ de vision (FOV) de 180º
 • une fonction de suivi oculaire capable d’exécuter jusqu’à 210 images par seconde ;
 • des capteurs Leap Motion de haute précision ;
 • une implémentation du câble VirtualLink unique ;
 • une intégration facile dans le casque pour les simulations.

Cette dernière génération de XTAL est le premier casque au monde sur le marché à comporter un câble VirtualLink intégré fabriqué par BizLink.VirtualLink est une norme industrielle ouverte développée pour répondre aux exigences de connectivité des casques de réalité virtuelle actuels et de la prochaine génération.VirtualLink est une solution USB Type-C™ basée sur des normes et conçue pour fournir la puissance, l’affichage et les données nécessaires pour alimenter les casques VR via un seul connecteur USB Type-C, offrant une connexion durable et simple.Au lieu de six câbles, les systèmes compatibles VirtualLink comme XTAL ne nécessitent qu’un seul câble pour connecter leurs systèmes.

Le casque XTAL est actuellement utilisé par diverses bases aériennes de l’US Airforce pour la formation des pilotes.Le premier destinataire du nouveau XTAL sera la base aérienne de Vance en Oklahoma, qui a commandé des casques XTAL pour moderniser complètement son centre de formation.VRgineers participe également aux initiatives de R&D de l’US NAVY et de l’US NAVAIR pour inventer la prochaine génération de simulateurs.

« La sensation que j’ai éprouvée en pilotant le F18A en mode VR complet avec XTAL est vraiment stupéfiante.C’était si proche de la réalité que j’ai eu l’impression d’être à l’intérieur du F18A.En tant que pilote, c’est exactement ce que je dois ressentir pendant la formation », a déclaré le Cne Taimeir, ancien pilote de F18 des Forces aériennes suisses, PDG de Mirage Technologies.

VRgineers présentera la nouvelle génération du casque VR professionnel XTAL au CES 2020 de cette année à Las Vegas, du 7 au 10 janvier dans le South Hall au stand nº 21959.Si vous souhaitez en savoir plus ou organiser une démonstration de la nouvelle génération du XTAL, veuillez envoyer un courriel à l’adresse andrea.kuklova@vrgineers.com.Pour plus d’informations sur VRgineers, veuillez visiter le site https://vrgineers.com.

Des images et des biographies des dirigeants de l’entreprise sont disponibles à l’adresse :https://vrgineers.com/media.

À propos de VRgineers

VRgineers, Inc. est une société d’ingénierie en réalité virtuelle qui développe et fabrique des équipements de réalité virtuelle d’entreprise de pointe pour les professionnels.Sa nouvelle génération de plate-forme de casque haute résolution VR est utilisée par des clients des secteurs de l’automobile, de l’architecture, du design industriel et de la formation, leur permettant de transformer leur travail en utilisant la technologie VR.La société a son siège social à Prague et possède un bureau américain à Los Angeles.

Contact médias VRgineers

Klara Kazelle, +420 777 343 910, media@vrgineers.com

Nov 25
2019

Revoluční Fata Morgana umožňuje virtuální teleportaci, Škoda JS ji testuje i v Temelíně

26. listopadu 2019, Praha – Profesionální brýle XTAL pro virtuální realitu od česko-americké společnosti VRgineers se staly nedílnou součástí projektu Fata Morgana. Revoluční technologie kombinuje rozšířenou a virtuální realitu a umožňuje virtuální teleportaci a sdílení prostoru po celém světě.

Díky softwarové platformě Fata Morgana se nyní můžete ve vteřině virtuálně ocitnout kdekoli na světě. Fata Morgana vám umožní v reálném čase vytvořit virtuální kopii fyzického prostředí a sdílet ji i s více uživateli (vzdálenými experty) na druhém konci světa. To vám nabízí možnost s nimi komunikovat na konkrétním místě bez ohledu na jejich geografickou polohu. Virtuální nástroje umožňují ve fyzickém prostoru i jeho kopii měřit, sdílet data, ale také vkládat augmentované 3D a jiné modely do obou prostředí.

Technologii vyvíjenou českým start-upem Pocket Virtuality na hardwarové straně doplňují VR brýle XTAL a AR brýle Microsoft Hololens. Fata Morgana je využitelná širokým spektrem průmyslových odvětví od energetiky a stavebnictví, přes průmysl chemický či automobilový až po záchranné systémy, kde umožňuje spolupráci více lidí na jednom místě během krátkého okamžiku a s nízkými náklady.

 Jak to funguje? Podívejte se na naše video.

Na jedné straně například zaměstnanec elektrárny v brýlích MS Hololens prochází fyzické prostředí, které se automaticky rekonstruuje v 3D a přenáší na servery. Ty získaná data zpracují a vytvoří z nich virtuální kopii onoho prostředí, do níž může vstoupit neomezené množství “vzdálených expertů” z různých koutů světa. Všichni připojení uživatelé (ve VR i fyzickém prostředí) pak navzájem vidí své “avatary”.

Systém funguje online i offline, a umožňuje tak rovněž asynchronní komunikaci v případě špatného internetového spojení či nutnosti spolupráce v rozdílných časových pásmech.

Díky uživatelsky přívětivému prostředí můžete přímo ve sdílené virtuální realitě:

 • kopírovat a vkládat obrázky a videa ve vysokém rozlišení
 • porovnávat, měřit a v reálném čase spolupracovat s kolegy na místě
 • dělat si poznámky, psát vzkazy a zprávy, sledovat plnění úkolů a chatovat s kolegy
 • vybírat, vkládat a porovnávat nákresy a 3D modely do virtuální reality

Na druhém konci světa mohou koordinátoři ve VR brýlích např. XTAL od společnosti VRgineers řídit, monitorovat a nahrávat veškerou uživatelskou aktivitu. Díky holografickému stolu mají dokonalý přehled o komunikaci, pozici jednotlivých účastníků i sdíleném virtuálním prostředí.

O společnosti Pocket Virtuality

Pocket Virtuality je český start-up vyvíjející technicky náročné, unikátní aplikace pro rozšířenou a virtuální realitu na vlastní platformě server – klient (Fata Morgana) pro řadu průmyslových odvětví (např. strojírenství, automobilový průmysl či energetika), tzv. chytrá města a medicínu.

O společnosti VRgineers

VRgineers, Inc. je česko-americká společnost pro virtuální realitu, která vyvíjí a vyrábí špičkové zařízení VR pro podniky na profesionální úrovni. Platforma headsetů s vysokým rozlišením je využívána klienty v automobilovém průmyslu, architektuře, průmyslovém designu a školení, což jim umožňuje transformovat jejich práci pomocí VR. Společnost má centrálu v Praze a kancelář v Los Angeles.

Nov 25
2019

Škoda JS testing revolutionary Fata Morgana AR+VR teleportation in Nuclear Power Plant Temelín

Prague, November 26, 2019 – XTAL, virtual reality headset for professionals invented by a Czech-American company VRgineersis is now part of the Fata Morgana Project. Revolutionary technology combining AR and VR and allows virtual teleportation and share remote locations all over the world.

With Fata Morgana software, you can now be anywhere in the world instantaneously. Fata Morgana allows you to create a virtual copy of the physical environment in real-time and share it with multiple users (remote experts) across the world. This gives you the ability to communicate with them at a specific location, regardless of their geographical location. Virtual tools allow you to measure, share data in physical space and a copy of it, as well as embed augmented 3D and other models in both environments.

Technology developed by Czech start-up Pocket Virtuality on the hardware side is complemented by VR headset XTAL and AR headset Microsoft Hololens. Fata Morgana can be used in a wide range of industries from energetics and construction, through the chemical or automotive industries to rescue systems, allowing multiple people to work together in one place in a short time and at a low cost.

How does it work? Watch our video.

On the one hand, for example, a power plant employee in MS Hololens headset goes through a physical environment that is automatically reconstructed in 3D and transmitted to servers. They process the acquired data and create a virtual copy of that environment into which an unlimited number of “remote experts” from different parts of the world can enter. All connected users (in VR and physical environment) then see each other’s “avatars”.

The system works both online and offline and also allows asynchronous communication in case of poor internet connection or necessity of cooperation in different time zones.

With a user-friendly environment, you can directly in a shared virtual reality:

 • copy and paste high-resolution images and videos
 • compare, measure and interact with colleagues in a real-time
 • take notes, write messages, track tasks and chat with colleagues
 • select, insert and compare blueprints and 3D models to the VR environment

On the other side of the world, remote coordinators can in VR headset, for example, XTAL from VRgineers manage, monitor and record user activity. The holographic tables offer a perfect overview of communication and a shared virtual environment.

About Pocket Virtuality

Pocket Virtuality is a Czech start-up developing technically challenging, unique applications for augmented and virtual reality on its own server-client platform (Fata Morgana) for a number of industries (eg engineering, automotive or power engineering), smart cities and medicine.

About VRgineers

VRgineers, Inc. is a virtual reality engineering company developing and manufacturing cutting-edge enterprise-grade VR gear for professionals. Its new generation high-resolution VR headset platform is used by clients in the automotive, architecture, industrial design, and training sectors, enabling them to transform their work using VR technology. The company is headquartered in Prague with a U.S. office in Los Angeles.

 

Oct 31
2019

The Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE platform can now be used inside the ultra high-resolution, total immersion XTAL environment.

LOS ANGELES and PRAGUE, 31. 10. 2019 – VRgineers has officially announced that Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE platform, including its popular applications CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA and SIMULIA, is now compatible with the XTAL VR system. By adding support of Dassault Systèmes’ platform to the XTAL platform, engineers are now able to utilize a powerful VR solution capable of total immersion for the powerful 3DEXPERIENCE platform, instead of being required to invest in a costly Powerwall, projection systems and cluster infrastructure.

“With its ultra-high resolution visuals and peripheral vision-filling field-of-view, XTAL allows users to make better decisions in color and trim, because fine material details can be clearly seen and evaluated. Our clients also see a benefit in perceived quality reviews where gap measurements and tolerance simulations are judged based on their effect on the subjective, perceived build quality of a product,” said Marek Polčák, VRgineers Co-founder and CEO.

With immediate support for all non-administrative applications on Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE platform, XTAL will initially enable basic VR functionality, meaning full control of navigation, measurements, sections and more.

XTAL offers high resolution and an excellent optical system. While many use cases in engineering and manufacturing can easily be fulfilled with consumer-grade VR devices, there is a clear need for better visual quality in the design domain, for example vehicle interior reviews with regards to color and trim design.

About VRgineers

VRgineers, Inc. is a virtual reality engineering company developing and manufacturing cutting-edge enterprise-grade VR gear for professionals. Its new generation high-resolution VR headset platform is used by clients in the automotive, architecture, industrial design, and training sectors, enabling them to transform their work using VR technology. The company is headquartered in Prague with a U.S. office in Los Angeles.

For more information about VRgineers, please visit  https://vrgineers.com. Images and company executive bios are available at: https://vrgineers.com/media.

You can find more pictures here.

Sep 17
2019

VRgineers and R3DT Announce a Convenient Package for Industrial Production Planning and Review in Virtual Reality with Leap Motion Hand Tracking

KARLSRUHE, PRAGUE, LOS ANGELES, September 17, 2019 – VRgineers, a leading developer and manufacturer of enterprise-grade VR solutions, and R3DT, a VR software provider for virtual prototyping, today announced a partnership that will enable the two companies to deliver a convenient hardware and software package for industrial engineers that need to plan for and review their production processes.  

The XTAL VR system from VRgineers is known in the automotive, aerospace and defense industries for its ability to deliver lifelike picture quality over a peripheral vision-filling 170-degree field-of-view. Integrated with Leap Motion technology, it allows users to seamlessly control the virtual environment and interact with objects. The quality visuals and precise hand-tracking capabilities make XTAL an ideal VR system for R3DT’s virtual prototyping software for industrial engineers. 

“Virtual prototypes, unlike physical ones, are easy-to-use and inexpensive,” said Achim Schneider, co-founder and managing director of R3DT. “XTAL is a great tool that brings the benefits of visual clarity and wide FOV to our clients, thus making our user-friendly VR tool even more convenient.” 

“Smart companies use resources wisely: VR shortens time-to-market because it makes it possible for companies to design, test and make changes fast and effectively while allowing experts to maximize their productivity. XTAL is a perfect fit for a variety of enterprise/industrial applications, including what R3DT is doing,” said Marek Polčák, co-founder and CEO of VRgineers. 

Seamless control of the virtual environment and interaction with objects is enabled through the integration of Leap Motion, which recently joined forces with Ultrahaptics. Hand tracking is essential to the future of VR. VRgineers is pushing the envelope of what’s possible in VR image quality and fidelity.  Embedding the Leap Motion controller and software adds a new dimension of immersion and realism to the overall experience.  

Alex Driskill-Smith, President, North America at Ultrahaptics, said: “We are happy to support the collaboration between VRgineers and R3DT, and supply them with the latest and most accurate hand tracking technology Leap Motion has ever offered. We have worked closely with VRgineers since 2017 and are looking forward to being part of their future VR projects .”  

As a part of the partnership, current XTAL customers will get a special discount for all R3DT licenses in VRgineers partner´s network. 

______________ 

About R3DT  

R3DT offers the most user-friendly VR tool for industrial engineering. Its software is used in many contexts, such as ergonomics, the layout and planning of factories, product development, and plant construction, as well as in technical sales. In early planning phases, R3DT virtual prototypes help to avoid errors that are otherwise difficult to identify while shortening the development phase. With R3DT, elaborate mockups and real prototypes become superfluous. The bottom line is that users save a lot of time and money. Customers include world-renowned manufacturers and suppliers like Bosch, Continental, Daimler, Eberspaecher, ebm-papst, Festo, Sick, TrumpfValeo and ZF Friedrichshafen. Some use cases of the VR tool are described here. 

About Ultrahaptics 

Ultrahaptics and Leap Motion’s combined expertise creates the world’s leading spatial interaction company, enabling the creation of next-generation user interfaces and driving new forms of contactless interactive products. 

Ultrahaptics is the world’s leading mid-air haptics company. The company’s unique technology enables users to receive tactile feedback without the need for keyboards, controllers or touchscreens. Leap Motion’s unprecedented hand tracking technology – a combined suite of software and hardware – lets you reach into virtual and augmented reality to interact with new worlds in a physically intuitive way. 

About VRgineers 

VRgineers, Inc. is a virtual reality engineering company developing and manufacturing cutting-edge enterprise-grade VR gear for professionals. Its new generation high-resolution VR headset platform is used by clients in the automotive, architecture, industrial design, and training sectors, enabling them to transform their work using VR technology. The company is headquartered in Prague with a U.S. office in Los Angeles. 

For more information about VRgineers, please visit  https://vrgineers.com. Images and company executive bios are available at: https://vrgineers.com/media 

See more: 

Use case: R3DT – MEET YOUR REALITY 

Sep 02
2019

Do společnosti VRgineers, zabývající se vývojem a výrobou brýlí pro virtuální realitu pro profesionální použití, vstupují noví investoři. Mezi současné Angel investory (úspěšné podnikatele, kteří se rozhodli podpořit projekt v jeho začátcích), vstupují první institucionální investoři Y Soft Ventures jako lead investor, Nation 1 VC a PJ Capital.

VRgineers je technologický startup, který se zabývá vývojem brýlí pro virtuální realitu. Založili jej Marek Polčák, Martin Holečko a Václav Bittner – tým profesionálů, kteří mají více než desetileté zkušenosti v oblasti vývoje softwaru a hardwaru. Jejich VR headset XTAL patří mezi současnou světovou špičku na poli VR brýlí a je určený pro profesionály, kteří se zabývají prototypováním například v automobilovém průmyslu, designováním v různých odvětvích včetně architektury, vzdálenou správou technických zařízení či trénováním a školením ve virtuální realitě, např. u výcviku pilotů. Zkrátka všude, kde je vyžadována špičková kvalita obrazu, přesnost, široké zorné pole, snadná integrace a zabezpečení dat. V současné době tento produkt využívají především klienti z oblasti B2B, například Audi, BMW, Škoda, Airbus, US Navy aj. V roce 2018 byla společnost finalistou prestižního mezinárodního ocenění VR Awards a také letos se jí podařilo jako jedné z mála firem z ČR do této soutěže kvalifikovat.

“Naše společnost má ambice stát se globálním leaderem v oblasti high-end virtuální reality a jsme velmi rádi, že zástupci zmíněných investorů se s touto vizí dokáží ztotožnit. Rovněž si ceníme jejich lidského přístupu, který je potřeba při tvorbě něčeho tak unikátního a výjimečného,” říká o spolupráci Marek Polčák, zakladatel společnosti VRgineers.

„VRgineers skvěle zapadají do naší investiční strategie zaměřené na týmy, které ve střední Evropě budují inovativní B2B hardwarové startupy. Přestože se o virtuální realitě mluví zejména v B2C kontextu, VRgineers a zákazníci, které již zvládli získat, dokazují, že i ve firemním segmentu mají tyto technologie ohromný potenciál. Kromě investice samotné plánujeme tým kolem Marka Polčáka a Václava Bittnera podpořit i sdílením našeho know-how a kapacit v oblasti výroby a globálního prodeje,” říká Miloš Sochor, Managing Partner Y Soft Ventures.

“Hlavními důvody našeho rozhodnutí poskytnout investici právě VRgineers jsou zejména obecný globální potenciál segmentu virtuální reality, ve kterém je tento produkt zcela unikátní, což dokazuje i výčet jejich prestižních nadnárodních klientů. Zároveň je pro nás klíčový tým v čele s Markem Polčákem, který v sobě spojuje osobu vizionáře, technologa a výkonné síly s ambicí naplnit globální potenciál společnosti,” dodává ke spolupráci Marek Moravec, managing partner fondu Nation 1 VC.

“Přinášíme vášeň, know-how a finanční prostředky společnostem s vysokým potenciálem růstu a  doposud neodhalenou přidanou hodnotou. Při hledání mladých nebo začínajících firem se snažíme naplňovat jejich růstové možnosti nejen přímými investicemi, ale také posilováním manažerských týmů a trpělivou poradenskou prací našich odborníků. Tyto naše zkušenosti nabízíme především jako aktivní investoři ve startup projektech, ale také i jako mentoři v podobě konzultací,” říká Petr Jiříček, spoluzakladatel investiční společnosti P&J Capital.

Získané finanční prostředky poslouží VRgineers na další expanzi na světové trhy, rozvoj firmy i vlastního produktu. Ve strategii firmy na následující období je i podání několika světových patentů.

_____________

O Nation 1 VC

Nation 1 VC je venture kapitálová firma sídlící v Praze, Brně a Lucembursku, která spravuje investiční seed fond a startupový akcelerátor zaměřený na startupy operující na českém území a začínající podnikatele, kteří mají ambici prorazit na globální trh. Kromě financí nabízí i mentoring od zkušených expertů z oboru, mimo jiné například Jakuba Nešetřila, zakladatele českého startupu Apiary.

O Y Soft Ventures

Y Soft Ventures je venture kapitálová platforma založená společností Y Soft Corporation, a.s. v roce 2014 s cílem poskytnout začínajícím podnikům ve střední a východní Evropě potřebný kapitál, zdroje a odborné znalosti, které jim umožní rychlý přístup na globální trhy. Investiční platforma Y Soft Ventures pomáhá zrychlovat technologický růst dalších inovativních firem, zejména v oblastech IoT a hardwarových řešení pro B2B trh.

O PJ Capital

P&J Capital je ryze česká investiční společnost specializující se na startupové projekty v oblastech s vysokou přidanou hodnotou. Projektům ve svém portfoliu nabízí nejen finanční kapitál, ale také podporu ve formě mentoringu a napojení na širokou síť partnerů v oblastech právního, účetního, obchodního a marketingového poradenství. Díky mezinárodním zkušenostem je P&J Capital partnerem pro společnosti s globálními ambicemi.

Fotografie ke stažení

Juil 23
2019

VRgineers and Precismo Simplify the Digitalization of Retail Products for VR Product Placement and Shopping

Combining the XTAL VR headset with Precismo scanning technology, brands can now quickly and cost-effectively digitize retail products for product placement and virtual shopping in VR

LOS ANGELES and PRAGUE, July 23, 2019 – VRgineers, makers of powerful VR solutions capable of total immersion, today announced that it has teamed up with Czech startup Precismo to streamline and simplify the digitizing of physical products for the virtual world. Unveiling at SIGGRAPH 2019, the two companies will demonstrate a prototype of how using the XTAL VR headset and proprietary 3D object scanning technology allows brands to quickly and cost-effectively digitize retail products, allowing customers to interact with them in virtual reality.

The technology developed by Precismo allows brands to scan and digitize their products as 3D virtual models. This process ensures that the captured materials of the subject appear photorealistic and the materials are presented with their natural characteristics, like leather grains, textures and more, in digital form. Unlike ordinary 3D scanners, this new system is completely automated and time-optimized.

This new proof-of-concept created by VRgineers and Precismo has many possible uses. Since it can digitize a large number of items efficiently and automatically, the system can be used in a wide range of industries that make use of AR and VR, such as marketing, e-commerce, quality control assurance, gaming and artificial intelligence. 

Marek Polčák, co-founder and CEO of VRgineers, believes the system has the opportunity to benefit retail. « By combining a high-quality 3D scanner and a high-end VR headset, it is possible to digitize the retail process and prepare all marketing analytics in VR, » Polčák says. “Currently, if you want to know how consumers react to the different elements of a shopping experience, you have put them in front of an empty store, display goods, and monitor their reactions. With our approach, this entire process can be moved to the digital realm.”

“Our goal as a company is to connect with the industry’s most exciting and influential brands to innovate unique products. Working with VRgineers was a simple decision because their XTAL HMD offers an incredibly precise viewing experience with a level of realism that is second-to-none,” says Mikolas Herskovic, CEO of Precismo. “Of all the VR headsets we have tried, XTAL came out on top and perfectly recreates the 3D models our technology creates.”

You can find photos of product renderings created by Precismo as viewed on XTAL here.

VRgneers Demoing this Proof of Concept at Siggraph 2019

The proof-of-concept created in collaboration with Precismo will be just one of the many exciting new experiences VRgineers will present at SIGGRAPH 2019, one of the world’s largest gatherings of researchers, artists and practitioners of computer graphics and interactive techniques. 

VRgineers’ XTAL VR system will be empowering other VR/MR demonstrations at SIGGRAPH 2019. Another exciting showcase of the XTAL VR system will be the Fata Morgana demonstration at the Pocket Virtuality booth. “This technology uses two worlds – augmented reality (AR) and virtual reality (VR). Specifically, in the case of AR, it works with a Hololens headset from Microsoft, which can display virtual objects through a transparent display over the real world. At the same time, thanks to cameras and sensors, it is able to record the real world,” says VRgineers sales director Kristian Gambiraza. Pocket Virtuality can capture a physical environment and digitize it. With built-in memory, it transfers information to a server or cloud after the headset is connected to Wi-Fi. From there, the digitized real world is transmitted to the recipient who is wearing the XTAL VR headset. 

Click here for images and company executive bios

About VRgineers

VRgineers, Inc. is a virtual reality engineering company developing and manufacturing cutting-edge enterprise-grade VR gear for professionals. Its new generation high-resolution VR headset platform is used by clients in the automotive, architecture, industrial design, and training sectors, enabling them to transform their work using VR technology. The company is headquartered in Prague with a U.S. office in Los Angeles.

Juin 10
2019

VRgineers Reveals Augmented Reality Module Prototype That Makes XTAL the First Enterprise Mixed Reality Headset Capable of Total Immersion

Featuring Wide-Angle Camera Sensors, the new AR module for XTAL allows users to see their actual hands interact with real physical objects in virtual reality

Prague, May 27, 2019 – VRgineers, today announced a new lightweight augmented reality vision and tracking module for its industry-leading XTAL VR headset, making XTAL the most advanced mixed reality (MR) system ever created, and the only enterprise-grade MR system capable of total immersion. Weighing in at only 42 grams, VRgineers’ new augmented reality module features high-quality camera sensors with wide lenses for a natural and immersive 360-degree field-of-view, and adds hand tracking, inside out tracking, and virtual and augmented reality switching to XTAL’s broad list of capabilities.

For the first time ever, XTAL customers can see their own hands interact with real objects in the virtual world!

The first market segments to benefit from the new AR module, are automotive and aerospace. “The fascinating thing is that we are building the software system that allows you to combine the best functions and capabilities of AR with the VR world,” said Marek Polcak, VRgineers Co-Founder. ”With our new module and SDK, AR and VR developers will be able to flawlessly combine real physical objects, including their own hands, with virtual reality.”

Currently, XTAL utilizes state-of-the-art LEAP Motion tracking that allows customers to utilize gesture control and hand tracking in their VR applications. VRgineers’ new module maintains the benefits afforded by the LEAP Motion system for purely VR applications, but expands upon those features for mixed reality applications by combining elements of the physical and virtual world into an immersive, natural experience. With VRgineers’ new AR module, XTAL users will be able to experience natural hands-on interaction with real-world things, like fighter jet cockpits or vehicle dashboard prototypes, while a realistic virtual world is created around them and the physical objects.

One of the most unique features afforded by the new AR module prototype for XTAL is inside out tracking, which is a method of positional tracking commonly used in virtual reality technologies, specifically for tracking the position of head-mounted displays (HMDs) and motion controller accessories. It differentiates itself from outside-in tracking by the location of the cameras and other sensors that are used to determine objects’ positions in space. With inside-out positional tracking, the sensors are located on the device being tracked, whereas outside-in tracking places the sensors at stationary external locations.

Why have inside-out tracking?

Inside-out tracking technology allows XTAL to provide an impressive AR experience in all environments, even those with limited space, such as in a simulator or cockpit. However, VRgineers hasn’t written-off outside-in tracking. In fact, VRgineers will allow data fusion of both tracking methods in order to maximize positional accuracy in large studios or HoloDeck environments.

Partners that have been conducting ongoing research and development with VRgineers, will be among the first to gain access to beta version of VRgineers’ new AR module for XTAL later this year. Those partners will contain mix of companies from aerospace, automotive and simulation market segments and will have the unique opportunity to be a part of the company’s expanded testing, helping to further enhance the performance and capabilities of the XTAL system.

Any company that would like to become part of the the XTAL beta program or believes that their business can benefit from the capabilities afforded by lifelike VR or MR applications, is encouraged to contact VRgineers at armodule@vrgineers.com.

For more information about the new augmented reality module or the ultra-high resolution XTAL headset, visit our page. Images and company executive bios are available here.

About VRgineers

VRgineers, Inc. is a virtual reality engineering company developing and manufacturing cutting-edge enterprise-grade VR gear for professionals. Its new generation high-resolution VR headset platform is used by clients in the automotive, architecture, industrial design, and training sectors, enabling them to transform their work using VR technology. The company is headquartered in Prague with a U.S. office in Los Angeles. 

Use Case

The pilot in an aircraft, helicopter or in a car needs to achieve the highest possible authenticity/credibility/immersion for training. The XTAL headset offers high-quality images across a wide range of FOVs, which is extremely important for the perception of the space / overall picture. However, thanks to the camera module, it will also be possible to display a real cockpit with real hands, and to connect real stickers, steering wheel and all switchings with the virtual environment. Thanks to this, pilots will have a real haptic feedback and a perfect visual.

 

Déc 12
2018
Déc 10
2018
Août 13
2018
Juil 25
2018
Juil 17
2018
Juin 26
2018
Mar 27
2018
Mar 08
2018
Jan 28
2018
Nov 29
2017
Oct 17
2017

CONTACT POUR LA PRESSE

Veuillez adresser toutes les questions, demandes de révision et d’interviews à

hello@vrgineers.com